Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice

PROPOZICE

Napříč Českou Kanadou 2013

 
 
Bikeři, bikerky a všichni přátelé horských či trekkingových kol a orientace v terénu!
Zveme Vás na Zvůli, kde se uskuteční orientační jízda hlídek na horských a trekingových kolech.
Připravili jsme pro Vás dlouhou a krátkou variantu závodu. Dlouhá trasa bude hodnocena metodou scorelauf (viz. pravidla uvedená níže).
 
  
 
 
Pro neznalé:
Napříč Českou Kanadou je neformální setkání cyklistů. Základem je horské kolo, na kterém pojedete podle mapy na přiměřený počet kontrol. Trať je postavena tak, aby ji bez obtíží absolvoval každý, kdo alespoň trochu kamarádí s horským kolem, má sportovního ducha a umí číst.
 

TERMÍN:   sobota 13. Července 2013
 
KDE:   v České Kanadě,na Zvůli u Kunžaku – chatový tábor - www.chatyzvule.cz
 
PROGRAM: 
 
Pátek:             Komu se nechce ráno vstávat, může přijet už v pátek navečer, restaurace bude otevřena – program individuální…
Ubytování si zajistí každý sám, www.chatyzvule.cz
 
            Sobota:          9:00 – 10:30 hod. prezentace účastníků.
            10:45 hod. výklad tratě
            11:00 hod. start
            17:00 hod. konec časového limitu – uzavření tratě
            V cíli na Zvůli bude připraveno jídlo a pití.
            Vyhlášení výsledků a volná diskuse o cyklistice a věcech kolem ní.
Večer s hudbou – letos změna bude živá hudba kapela VRBOVCI !!!
U ohně kytary – kytary a jiné hudební nástroje s sebou!
Rožnění prasete
Neděle:          Odjezd podle vlastního uvážení
 
KATEGORIE:            muži 
                                   mix - smíšené hlídky
                                   ženy
                                    rodiny – 1-2 dospěláci + děti do 15 let
 
závodí se ve 2 – 3 členných hlídkách start jednotlivců nebude z bezpečnostních důvodů povolen.
 
TRASY:         
Dlouhá trasa:
Základní pravidla:
Hlídka si určuje trasu sama, podle bodového ohodnocení kontrol (tzv. scorelauf). Princip spočívá v nasbírání co největšího počtu bodů (kontroly mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu) v předem daném časovém limitu (6 hodin). Optimalizace trasy a volba postupů, dle profilu terénu, je tedy plně v rukou hlídky. Za příjezd po časovém limitu se strhávají draze vypocené body, takže se vyplatí sledovat čas a být v cíli raději o něco dříve než později. Absolvování kontrolního bodu občerstvovací stanice je povinné!!!

 
 
Krátká trasa:
Základní pravidla:
Tato kategorie je určena pro rekreační či méně zdatné cyklisty (rodiče s dětmi), orientační začátečníky a všechny co chtějí poznat Českou Kanadu ze sedla kola.
 
Hlídka si určuje trasu (10kontrol) sama. Absolvování kontrolního bodu občerstvovací stanice je povinné!!! Rozhodující pro hodnocení je počet nalezených a správně označených absolvovaných kontrol. Při rovnosti počtu absolvovaných kontrol rozhoduje čas dojezdu posledního člena hlídky. Na této trase se nepočítají body za kontroly!!!
 
 
Ceny a vítězové:
V každé kategorii budou vyhlášeny první tři hlídky, které obdrží diplomy a věcné ceny.
Motto: Není důležité zvítězit, ale přežít
Prosba:
Buďte soudní a nechte krátkou trasu „orienťáckým začátečníkům“. Někde se to musí naučit a tahle trasa je opravdu určena pro ně.
 
 
VYBAVENÍ:   
Nutné: Horské (případně trekkingové) kolo, přilbu, papír a tužku (fixu) pro zakreslení kontrol a bodového ohodnocení do mapy. Mapa: Česká Kanada (např. Shocart č. 45 Jindřichohradecko-Česká Kanada) nebo jiná, zahrnující zvolenou trasu. Dále mobilní telefon – je pro hlídku povinný. 
 
Doporučujeme: Mapník, nářadí, zámek na kolo, lékárničku – alespoň kus náplasti a obvaz, hodinky či jiný chronometr pro sledování časového limitu (především pro dlouhou trasu, pro kuřáky náhradní plíce. Čelovku by si měli vzít ti, co si příliš nevěří.
 
STARTOVNÉ:          300,- Kč pro neregistrované (platí se při závodě)
                                  250,- Kč pro předem přihlášené (platí se při závodě)
                                  100,- Kč dítě do 15 let (platí se při závodě)
                                 
 
STARTOVNÉ ZAHRNUJE:
          občerstvení na trati (meloun, chleba s pomazánkou, pití...)
          po závodě: pečené prase, polévka, těstovinový salát, pivo (limo)
          večerní party
          mapu - doporučujeme mít vlastní originál pro lepší viditelnost
 
            
 
 
 
UBYTOVÁNÍ:             jak již bylo několikrát poznamenáno lze se ubytovat v chatkách, které si musí každý individuálně domluvit www.chatyzvule.cz počet je omezen, tak kdo má zájem neváhejte. Příp. na protější straně rybníka je Autokemp Zvůle, kde je možnost stanování.
Pro ty, kteří nechtějí v sobotu ráno brzo vstávat a pro účastníky nočních oslav je možné ubytování v chatičkách, nebo ve vlastních stanech. Rezervaci chatiček doporučujeme předem na telefonu: 728471736, 602175516 , nebo na emailu : chatyzvule@seznam.cz. Poplatky za ubytování a parkování jsou uvedeny na stránkách kempu : www.chatyzvule.cz
K dispozici budou sprchy(příp. rybník Zvůle), doufejme, že budou teplé (to neplatí pro rybník) i při příjezdu posledních.
 
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ: od 1. 6. 2012 – do 11. 7. 2012 do 18:00
 Rezervace přihlášek. Na stránce http://www.srottym.cz bude přihlašovací formulář, kde vyplníte požadované údaje
 
Zjistíte-li, že se nebudete moci zúčastnit závodu a jste již přihlášeni, prosíme Vás, abyste nás o tom co nejdříve informovali na mailu info@srottym.cz. předem Vám za to děkujeme! A nakonec: bude-li málo přihlášených, budeme brát i neregistrované zájemce v den závodu přímo na startu!
 
UPOZORNĚNÍ: - závodníci absolvují trasu na vlastní nebezpečí
                              
 Pravidla:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě (neježdění mimo cesty, neodhazování papírů, nezanechávání obalů, atd.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.  Přísně se zakazuje během závodu používat GPS zařízení. Za použití GPS je považováno i vézt GPS na kole.

2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Pojede se za plného silničního provozu. Povinná je bezpečnostní přilba a doporučujeme úrazové pojištění pro den závodu. Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakkoli odložené věci účastníků, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům, třetím osobám.
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Start mládeže do 18 let pouze ze souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.
 
 
Spojit se s námi můžete přes e- mailovou adresu: info@srottym.cz
Také můžete využít telefonní číslo: Miroslav Anderl   774835144
                                                               Karel Winkler      602680157
 
Na Vaši účast se těší ŠROT TÝM KUNŽAK!!!
 
Prosíme všechny příznivce cyklistiky o sponzorské dary, které využijeme jako ceny pro vítěze !!!